PÍĎALKOVITÍ - GEOMETRIDAE

Bělokřídlec luční - Siona lineata
Kropenatec jetelový - Chiasmia clathrata
Kropenatec pelyňkový - Narraga fasciolaria
Píďalka hojná - Xanthorhoe ferrugata
Píďalka kopřivová - Camptogramma bilineatum
Píďalka obecná - Epirrhoe alternata
Píďalka úhorová - Aplocera plagiata
Píďalka povázková - Epirrhoe tristata
Rudopásník menší - Lythria cruentaria
Skvrnopásník jilmový - Calospilos sylvata
Tmavoskvrnáč vřesový - Ematurga atomaria
Vlnočárník sveřepový - Scotopteryx chenopodiata
Žlutokřídlec janovcový - Rhodostrophia vibicaria
Žlutokřídlec šovíkový - Timandra comae
fotogalerie apatura