OTAKÁRKOVITÍ - PAPILIONIDAE

Jasoň červenooký - Parnassius apollo
Jasoň dymnivkový - Parnassius mnemosyne
Otakárek fenyklový - Papilio machaon
Otakárek ovocný - Iphiclides podalirius
Pestrokřídlec podražcový - Zerynthia polyxena
fotogalerie apatura