LIŠAJOVITÍ - SPHINGIDAE

Lišaj borový - Hyloicus pinastri
Lišaj paví oko - Smerinthus ocellata
Lišaj kyprejový - Deilephila porcellus
Lišaj svízelový - Hyles gallii
Lišaj topolový - Laothoe populi
Dlouhozobka svízelová - Macroglossum stellatarum
Dlouhozobka zimolezová - Hemaris fuciformis
fotogalerie apatura